Dødsfald

Dødsfald og begravelse/bisættelse

 

Anmeldes til sognepræsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Kan ske direkte til sognepræsten eller gennem et bedemandsfirma. Samtidig aftales tid og sted for begravelse/bisættelsen. Forud for den kirkelige handling har præsten en samtale med de nærmeste pårørende.

Fødsel

Fødsel
Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed
I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring" www.personregistrering.dk Dette kan I også gøre med Digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel

 

Dåb

Dåb

 

Meldes til sognepræsten før dåben er der en samtale med præsten. Samtalen drejer sig om dåben og dens betydning. Begge forældre bør være til stede. Beregn god tid til samtalen. 

Konfirmation

Konfirmation

 

Konfirmandundervisningen begynder omkring 1/9. Der er ikke indskrivning. Børnene får brev om starttidspunkt i løbet af august. Har man ikke modtaget brev, rettes henvendelse til sognepræsten.
Konfirmation i Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe er 2.søndag efter påske hvert år. 

Vielse

Vielse

Henvendelse skal ske i god tid til sognepræsten (eller evt. anden udefra kommende præst), der skal foretage vielsen. Hos kommunen rekvireres en såkaldt prøvelsesattest (gælder i 3-4 mdr.), som afleveres til sognepræsten ved samtale forud for brylluppet.

 

Navn givning

Navngivelse/Navneændring
Anmeldes til Sognepræsten. Blanketter kan hentes på personregistrering.dk